TMBT Management Beheer Transacties biedt u overzicht van het begin tot het eind!

grond04_TMBT

Voor wie is TMBT?

Gemeenten

TMBT is bedoeld voor overheden met name gemeenten, die te maken hebben met grondstromenmanagement.
Tot de gebruikers van TMBT behoren projectleiders, toezichthouders, afdelingshoofden en/of grondstromencoördinatoren.

  • Rol van de Gemeente als opdrachtgever: 
    Gemeenten kunnen zowel de rol van ontdoener als die van ontvanger bekleden. Ontdoener in het geval van vrijkomende stromen grond, baggerspecie of bouwstoffen; Ontvanger in het geval van toepassing van deze materialen.