TMBT Management Beheer Transacties biedt u overzicht van het begin tot het eind!

Management & Beheer van transacties

DOSSIER

  • Van iedere toe te passen partij wordt een dossier aangemaakt
  • Alle van belang zijnde informatie kan in een dossier worden opgeslagen
  • Iedere wijziging van een dossier wordt automatisch in een logboek vastgelegd
  • Ieder dossier is tot en met het moment van toepassing te volgen, en blijft ook na sluiting van het dossier opvraagbaar
  • Ieder dossier blijft na toepassing opvraagbaar in het systeem
  • Mogelijkheid om informatie (deels) beschikbaar te stellen voor collega’s, andere afdelingen of buurgemeenten
  • De informatie in de dossiers is op allerlei manier opvraagbaar door middel van een range aan filters.